Všeobecné obchodné podmienky

Pre nákup na našej stránke musíte mať 18 alebo viac rokov!

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.ilovewine.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť BSP s.r.o., Strečnianska 13, 85105 Bratislava, zapísaná v registri Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka číslo 46226/B, IČO: 36784885, IČ DPH: SK2022394836

Poštová adresa a kontakty prevádzky spoločnosti sú:

BSP s.r.o.
Strečnianska 13
85105 Bratislava

IČO: 36784885
IČ DPH: SK2022394836

E-mail: info@ilovewine.sk

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy.

V prípade ak objednávate viac kusov než je aktuálne na sklade, systém Vám umožní vytvoriť objednávku. Následne budete našim pracovníkom e-mailom alebo telefonicky informovaný o dostupnosti a aktuálnej cene uvedeného výrobku. Môžete sa rozhodnúť pre okamžité doručenie tovaru, ktorý je na sklade, alebo počkať s doručením, kým bude k dispozícii všetok Vami objednaný tovar.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť pred jej fyzickým odoslaním z nášho skladu. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom registračného a objednávkového formulára, slúžia výlučne pre naše interné potreby, dodanie požadovaného tovaru a jeho fakturáciu. Nebudú poskytované tretím osobám ani inak komerčne využité. Naša spoločnosť striktne dodržuje zákon o ochrane osobných údajov.

Spôsob dodania a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi doručený podľa jeho voľby jedným z nasledujúcich spôsobov:

Zaslaním tovaru prostredníctvom kuriéra: Tovar je poistený kuriérskou službou.

V prípade platby na dobierku sú zásielky dodané obvykle v priebehu 72 hodín od podania objednávky, ak je všetok požadovaný tovar na sklade.

V prípade platby prevodom na účet BSP, s.r.o. vedený vo VUB Banke číslo 2797430751/0200 sú zásielky dodané obvykle v priebehu 72 hodín od pripísania dlžnej čiastky na účet BSP, s.r.o., ak je všetok požadovaný tovar na sklade.

Pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje 50 € s DPH, objednávateľ uhrádza aj poplatok za doručenie tovaru.

Cena prepravy: V rámci Slovenskej republiky je cena za prepravu do 12 ks fliaš 5 EUR bez DPH. Pri kúpe tovaru cez internetový obchod www.ilovewine.sk nad 50 € máte dopravu ZADARMO.

Radi Vám tovar zašleme aj do zahraničia, prosím kontaktujte nás s požiadavkou prostredníctvom e-mailu na adrese: info@ilovewine.sk. Naši operátori Vás budú obratom informovať o cene prepravy.

V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený a prelepený páskou s logom www.Ilovewine.sk Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte.

Platba za tovar

Platbu je možné zrealizovať bankovým prevodom na základe predfaktúry, v hotovosti resp. na dobierku.

Pri osobnom odbere tovaru v našej prevádzke alebo v našom sklade a zvolenej forme úhrady "hotovosť" je možná platba iba v hotovosti. Na týchto miestach neakceptujeme platobné karty.

Pri platbe za tovar prostredníctvom dobierky uplatňujeme administratívny poplatok 2 € bez DPH.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.).

Reklamácie

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: bspsro@me.com Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako ste si objednali. V takom prípade Vám dodáme chýbajúci tovar alebo zameníme chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou Vám vrátime uhradenú cenu za nedodaný tovar. Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu nášho skladu (BSP s.r.o. Strečnianska 13, 85105 Bratislava). Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady. Výnimku tvoria potravinárske výrobky, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť.

Záruka

Záruka na dodaný tovar je max. 2 roky od zakúpenia tovaru, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.